Connect with us

ANUNȚURI

Utilaje de închiriere: macara TEREX şi macara Grove 35t

Publicat

în

SC ofera spre inchiriere macara TEREX cu brat telescopic folosit in domeniul constructiilor – lucrari manipulare pe santier – lucrari de ridicare/coborare – lucrari de mutare si transportare materiale. Capacitate de incarcare 30 t, înaltimi de lucru, pana la 24 m.

Pretul se calculeaza in functie de durata lucrarii.Ofer spre inchiriere macara Grove 35t,lungime brat 29m ,potrivita pt orice tip de santier.

Personal calificat si autorizat Iscir.

Pretul este negociabil in functie de perioada de inchiriere.


Pt orice informatie nu ezitati sa ne contactati la telefon 0761595258

Print Friendly, PDF & Email

ANUNȚURI

ANUNT LICITATIE  

Publicat

în

Primaria orasului Potcoava, cu sediul in orasul Potcoava, strada Principala, nr. 86, judetul Olt,  organizeaza licitatie publica in data de 22.09.2021, orele 1000, privind vanzarea unui imobil aflat in domeniul privat al orasului Potcoava.

Conditii de participare:


  • Dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie în sumă de 150 lei, dovada achitării taxei de participare la licitaţie în sumă de 150 lei, sume ce se pot vira in contul RO70TREZ50621360250XXXXX;
  • Documentatia poate fi procurata de la sediul Primariei orasului Potcoava, pana la data limita pentru solicitarea clarificarilor din data de 15.09.2021, ora 16 :30.
  • Depunerea documentaţiei se va face pana la data de 21.09.2021, orele 1600, la Registratura Primăriei orasului Potcoava.
  • Fiecare participant poate depune doar o singura oferta in plicuri inchise si sigilate unul interior (oferta financiara) si un plic exterior cu documentaţia ceruta prin caietul de sarcini, oferte ce vor fi inregistrate la Registratura Primariei ;
  • In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun minim 2 oferte valabile, licitatia se anuleaza urmand ca aceasta sa se reia la o data ulterioara.

Imobilul ce face obiectul vanzarii prin Iicitatie publica se identifica astfel:

 imobilului de tip cabina poarta, situat in Orasul Potcoava, str. Principala, nr. 81, jud. Olt, inscris in CF 52149, nr. cadastral 52149-C1, din inventarul domeniului privat al orasului Potcoava regasit la poz. 302. valoarea de pornire a licitatiei este de 7927 lei, iar garantia de participare este de 397 lei.

Garantia de participare este de 5 % din pretul de pornire la licitatie si se vireaza in contul ROTREZ50650006XXX000255 de la Trezoreria Slatina. Sumele se pot achita si la casieria Primariei Potcoava.


                  Primar,                                                                                   Administrator Public,

Nicusor Manuel Enachioaia                                                            Ovidiu Veselu

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

Anunţ public privind decizia etapei de încadare

Publicat

în

TITI RĂDUCU, titular al proiectului “Construire spălătorie auto P.”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire spălătorie auto P.” propus a fi amplasat în comuna Rotunda, sat Rotunda, strada Doctor Turbatu, nr. 23, jud. Olt.

Proiectul deciziei dde încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http//: apmot. anpm.ro.


Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

ANUNȚ

Publicat

în

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE  ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt cu sediul în localitatea Caracal, Strada Vornicu Ureche, numărul 15, județul Olt, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:

Inspector de specialitatea IA – 1 post Compartimentul Personal Exploatare


Consilier IA – 1 post Compartimentul Personal Exploatare

Muncitor calificat I – 2 posturi Compartimentul Personal Exploatare – Stația SPA Celeiu și

SPA Stoenești


Muncitor calificat IV – 1 post Compartimentul Personal Exploatare – Stația SRP V Vădastra

Consilier II – 1 post Biroul Resurse Umane

Conform HG 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare și aprobarea ANIF nr. 17203/29.07.2021.

      Concursul se va desfășura la sediul unității după cum urmează:

  • Depunere dosare înscriere 06.09.2021, ora 16.30 – termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.
  • Proba scrisă în data de 13.09.2021,

Ora 09:00 – pentru Inspector de specialitate IA, Consilier IA și Muncitor Calificat

Ora 12:00 – pentru postul de Consilier II – Biroul Resurse Umane

  • Proba interviu în data de 17.09.2021, ora 09:00 – încep proba interviu candidații pentru posturile din cadrul Compartimentului Personal Exploatare și continuă candidații pentru postul din cadrul Biroului Resurse Umane.

       Cerințele specifice pentru ocuparea postului vacant sunt următoarele:

Inspector de specialitate IA – Compartimentul Personal Exploatare – Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență, minimum 2 ani vechime în studii superioare.

Consilier IA – Compartimentul Personal Exploatare – Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență, minimum 2 ani vechime în studii superioare.

Muncitor Calificat IȘcoala generală (8ani / 10ani) + curs calificare de profil minimum 2 ani vechime.

Pentru Muncitor Calificat IVȘcoala generală (8ani / 10ani) + curs calificare de profil, 0-6 luni vechime.

Consilier II – Biroul Resurse Umane – Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență,

minimum 6 luni vechime în studii superioare.

 Candidații vor depune dosarele de participare la concurs la Biroul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt în perioada: 23.08.2021 – 06.09.2021, între orele 08.00-16.30 luni-joi și 08.00-14.00 în zilele de vineri.

Relații suplimentare la sediul FTIF Olt sau la nr. de telefon 0249515293, persoana de contact: Chesnoiu Roxana Maria.

Publicat în data de 20.09.2021

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri
Advertisement
Advertisement

Toate ştirile pe Facebook

Arhiva articole

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2021 JFK Media&More.