Connect with us

ANUNȚURI

Informare semenstrul I 2021 privind emisiile Staţiei de Mixturi Asfaltice

Publicat

în

S.C. PANADRIA SRL , cu sediul in comuna Găneasa, jud. Olt, isi desfasoara activitatea in strada Depozitelor, nr.13, conform Autorizatiei de Mediu nr. 1/08.01.2018, revizuita la data de 01.04.2021, cu urmatoarele activitati: fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. cod CAEN 2399; depozitari cod CAEN 5210; comert cu ridicata al deseurilor si resturilor cod CAEN 4677; colectare deseuri nepericuloase cod CAEN 3811; recuperarea materialelor reciclabile sortate cod CAEN 3832 – anunta public Rapoartele de incercari, pe trimestrul I 2021, pentru Statia de Mixturi Asfaltice, din strada Depozitelor, nr. 13, Slatina, judeţul Olt.

 

Print Friendly, PDF & Email

ANUNȚURI

Anunţ public

Publicat

în

TITU RĂDUCU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P.“, propus a fi amplasat în comuna Rotunda, sat Rotunda, strada Doctor Turbatu, nr. 23, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, strada Ion Moroşanu, nr. 3, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, şi la adresa titularului TITU RĂDUCU din Rotunda, sat Rotunda, strada Doctor Turbatu, nr. 23, jud. Olt, de luni până vineri, între orele 9-14.


Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

Anunţ

Publicat

în

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi competările utlerioare, dl. Ţîţu Răducu, domiciliat în satul Rotunda, strada Doctor Turbatu, nr. 23, comuna Rotunda, judeţul Olt, intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărirea Apelor Olt emiterea Avizului gospodărilrea apelor pentru investiţia Costruire Spălătorie Auto P. în satul Rotunda, judeţul Olt.

 

Presoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la investiţia mai sus menţionată, pot solicita informaţii de la dl. Ţîţu Răducu, din comuan Rotunda, judeţul Olt, sau la Sistemul de Gospodărirea Apelor Olt, din mun. Slatina, strada Strehareţ, timp de 30 de zile începând cu data de 15.07.2021.


Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

ANUNŢ LICITAŢIE

Publicat

în

Primaria orasului Potcoava, cu sediul in orasul Potcoava, strada Principala, nr. 86, judetul Olt,  organizeaza licitatie publica in data de 11.08.2021, orele 1000, privind vanzarea unor terenuri aflate in domeniul privat al orasului Potcoava.

Conditii de participare:


  • Dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie în sumă de 150 lei, dovada achitării taxei de participare la licitaţie în sumă de 150 lei, sume ce se pot vira in contul RO70TREZ50621360250XXXXX;
  • Documentatia poate fi procurata de la sediul Primariei orasului Potcoava, pana la data limita pentru solicitarea clarificarilor din data de 03.08.2021;
  • Depunerea documentaţiei se va face pana la data de 10.08.2021, orele 1600, la Registratura Primăriei orasului Potcoava.
  • Fiecare participant poate depune doar o singura oferta in plicuri inchise si sigilate unul interior (oferta financiara) si un plic exterior cu documentaţia ceruta prin caietul de sarcini, oferte ce vor fi inregistrate la Registratura Primariei ;
  • In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun minim 2 oferte valabile, licitatia se anuleaza urmand ca aceasta sa se reia la o data ulterioara.

Terenul ce face obiectul vanzarii prin Iicitatie publica se identifica astfel:

1. teren intravilan cu suprafata de 700 mp , situat in orasul Potcoava, jud Olt, T47, P1/1, inscris in cartea funciara nr. 54428, , valoarea de pornire a licitatiei este de 5022  lei, iar garantia de participare este de 251 lei.

Garantia de participare este de 5 % din pretul de pornire la licitatie si se vireaza in contul ROTREZ50650006XXX000255 de la Trezoreria Slatina. Sumele se pot achita si la casieria Primariei Potcoava.


 

Primar,                                                                                   Administrator Public,

Nicusor Manuel Enachioaia                                                            Ovidiu Veselu

 

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri
Advertisement

Toate ştirile pe Facebook

Arhiva articole

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2021 JFK Media&More.