Connect with us

ANUNȚURI

Comunicat de presă

Avatar

Publicat

în

ANUNȚURI

Informare semenstrul I 2021 privind emisiile Staţiei de Mixturi Asfaltice

Avatar

Publicat

în

S.C. PANADRIA SRL , cu sediul in comuna Găneasa, jud. Olt, isi desfasoara activitatea in strada Depozitelor, nr.13, conform Autorizatiei de Mediu nr. 1/08.01.2018, revizuita la data de 01.04.2021, cu urmatoarele activitati: fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. cod CAEN 2399; depozitari cod CAEN 5210; comert cu ridicata al deseurilor si resturilor cod CAEN 4677; colectare deseuri nepericuloase cod CAEN 3811; recuperarea materialelor reciclabile sortate cod CAEN 3832 – anunta public Rapoartele de incercari, pe trimestrul I 2021, pentru Statia de Mixturi Asfaltice, din strada Depozitelor, nr. 13, Slatina, judeţul Olt.

 

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

ANUNT LICITAŢIE

Avatar

Publicat

în

Nr. 4748 /13.05.2021

Primaria orasului Potcoava, cu sediul in orasul Potcoava, strada Principala, nr. 86, judetul Olt,  organizeaza licitatie publica in data de 15.06.2021, orele 1000, privind vanzarea unor terenuri aflate in domeniul privat al orasului Potcoava.


Conditii de participare:

  • Dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie în sumă de 150 lei, dovada achitării taxei de participare la licitaţie în sumă de 150 lei, sume ce se pot vira in contul RO70TREZ50621360250XXXXX;
  • Documentatia poate fi procurata de la sediul Primariei orasului Potcoava, pana la data limita pentru solicitarea clarificarilor din data de 08.06.2021;
  • Depunerea documentaţiei se va face pana la data de 14.06.2021, orele 1600, la Registratura Primăriei orasului Potcoava.
  • Fiecare participant poate depune doar o singura oferta in plicuri inchise si sigilate unul interior (oferta financiara) si un plic exterior cu documentaţia ceruta prin caietul de sarcini, oferte ce vor fi inregistrate la Registratura Primariei ;
  • In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun minim 2 oferte valabile, licitatia se anuleaza urmand ca aceasta sa se reia la o data ulterioara.

Terenurile ce fac obiectul vanzarii prin Iicitatie publica se identifica astfel:

  1. teren intravilan cu suprafata de 19.868 mp, situat in orasul Potcoava, jud. Olt, T47, P700, inscris in cartea funciara nr.54353, valoarea de pornire a licitatiei este de 143.327 lei, iar garantia de participare este de 7.166,35 lei.
  2. teren intravilan cu suprafata de 1260 mp, situat in orasul Potcoava, jud. Olt, T3, P1, inscris in cartea funciara nr. 54357, valoarea de pornire a licitatiei este de 10.994 lei, iar garantia de participare este de 549,70 lei.
  3. teren intravilan cu suprafata de 350 mp , situat in intravilanul orasului Potcoava, jud Olt, T13, P17, inscris in cartea funciara nr. 54475, valoarea de pornire a licitatiei este de 5358 lei, iar garantia de participare este de 267.90 lei.
  4. teren intravilan cu suprafata de 700 mp , situat in orasul Potcoava, jud Olt, T47, P1/1, inscris in cartea funciara nr. 54428, , valoarea de pornire a licitatiei este de 5022  lei, iar garantia de participare este de 251 lei.
  5. teren intravilan cu suprafata de 12500 mp, situat in orasul Potcoava, jud Olt, T44, P675, inscris in cartea funciara nr. 50189, valoarea de pornire a licitatiei este de 73.100 lei, iar garantia de participare este de 3655 lei.

Garantia de participare este de 5 % din pretul de pornire la licitatie si se vireaza in contul ROTREZ50650006XXX000255 de la Trezoreria Slatina. Sumele se pot achita si la casieria Primariei Potcoava.


Primar,                                                                                   Administrator Public,

Nicusor Manuel Enachioaia                                                            Ovidiu Veselu

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

ANUNŢ

Avatar

Publicat

în

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Olt cu sediul în Caracal, strada Vornicu Ureche, numărul 15, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:

Consilier II – 1 post Biroul Financiar Contabilitate


Consilie IA  1 post Compartimentul Personal Exploatare

Consilier IA – 1 post Biroul Administrativ

Muncitor calificat I – 1 post Compartimentul Personal Exploatare


Muncitor calificat IV – 1 post Compartimentul Personal Exploatare

conform HG 286/23.03.2011 cu modificările şi completările ulterioare şi aprobarea ANIF nr. 7696/19.04.2021.

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii după cum urmează:

Proba scrisă în data de 25.05.2021,

Ora 9.00 – pentru postuld e Consilier II – Biroul Financiar Contabilitate

Ora 13.00 – pentru Consilier IA şi Muncitor Calificat

Proba interviu în data de 31.05.2021, ora 10.00

Cerinţe

Pentru:

Consilier II – Biroul Financiar Contabilitate – Studii Economice de lungă durată, minimum 6 luni vechime

Consilier IA – Compartimentul Personal Exploatare – Studii tehnice de lungă durată, minimum 2 ani vechime

Consilier IA – Biroul Administrativ – Studii superioare de lungă durată, minimum 2 ani vechime

Muncitor Calificat I – Şcoala generală (8 ani/10 ani) + curs calificare profil, minimum 2 ani vechime

Muncitor Caflificat IV – Şcoala generală (8 ani/10 ani) + curs calificare profil, 0-6 luni vechime

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 18.05.2021, ora 16.30, la sediul Filialei teritoriale Olt a ANIF.

Relaţii suplimentare la sediul Filialei Teritoriale, persoana de contact: Chesnoiu Roxana Maria, telefon 0249.515293.

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri
Advertisement

Toate ştirile pe Facebook

Arhiva articole

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2021 JFK Media&More.