Connect with us

ANUNȚURI

ANUNT LICITAŢIE

Publicat

în

Primaria orasului Potcoava, cu sediul in orasul Potcoava, strada Principala, nr. 86, judetul Olt,  organizeaza licitatie publica in data de 20.10.2021, orele 1000, privind vanzarea unor terenuri aflate in domeniul privat al orasului Potcoava.

Conditii de participare:


  • Dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie în sumă de 150 lei, dovada achitării taxei de participare la licitaţie în sumă de 150 lei, sume ce se pot vira in contul RO70TREZ50621360250XXXXX;
  • Documentatia poate fi procurata de la sediul Primariei orasului Potcoava, pana la data limita pentru solicitarea clarificarilor din data de 08.06.2021;
  • Depunerea documentaţiei se va face pana la data de 14.06.2021, orele 1600, la Registratura Primăriei orasului Potcoava.
  • Fiecare participant poate depune doar o singura oferta in plicuri inchise si sigilate unul interior (oferta financiara) si un plic exterior cu documentaţia ceruta prin caietul de sarcini, oferte ce vor fi inregistrate la Registratura Primariei ;
  • In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun minim 2 oferte valabile, licitatia se anuleaza urmand ca aceasta sa se reia la o data ulterioara.

Terenurile ce fac obiectul vanzarii prin Iicitatie publica se identifica astfel:

  1.  Teren intravilan cu suprafata de 884 mp, situat in orasul Potcoava, jud Olt, T24, P66/1, inscris in cartea funciara nr.54295 cu suprafata totala masurata a imobilului de 884 mp, valoarea de pornire a licitatiei este de 5022 lei, iar garantia de participare este de 251,1 lei.
  2. teren intravilan cu suprafata de 1503 mp, situat in orasul Potcoava, jud Olt, T40, P617/1, inscris in cartea funciara nr. 54553 cu suprafata totala masurata a imobilului de 1501 mp, valoarea de pornire a licitatiei este de 9606 lei,  iar garantia de participare este de 480,3 lei.
  3. teren intravilan cu suprafata de 4954 mp , situat in intravilanul orasului Potcoava, jud Olt, str. Lunca Plapcei, nr.35, inscris in cartea funciara nr. 54545, valoarea de pornire a licitatiei este 31706 lei , iar garantia de participare este de 1585,3 lei.
  4. Orasul Potcoava detine in proprietate terenul intravilan cu suprafata de 102 mp, situat in intravilanul orasului Potcoava , jud. Olt , strada Principala nr. 143 , inscris in cartea funciara nr. 54394, teren aflat in inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al orasului Potcoava la pozitia 306 , valoarea de pornire a licitatiei este de 2748 lei, iar garantia de participare este de 137,4 lei.
  5. terenul intravilan cu suprafata de 413 mp, situat in intravilanul orasului Potcoava , jud. Olt , strada Principala nr. 143 , inscris in cartea funciara nr. 54395, teren aflat in inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al orasului Potcoava la pozitia 307 , valoarea de pornire a licitatiei este de 10618 lei, iar garantia de participare este de 530,9 lei.

Garantia de participare este de 5 % din pretul de pornire la licitatie si se vireaza in contul ROTREZ50650006XXX000255 de la Trezoreria Slatina. Sumele se pot achita si la casieria Primariei Potcoava.

Primar,                                                                                   Administrator Public,


Nicusor Manuel Enachioaia                                                            Ovidiu Veselu

Print Friendly, PDF & Email

ANUNȚURI

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT – „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Oras Potcoava, Județul OLT” cod proiect SMIS 144374

Publicat

în

– ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT –

„Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Oras Potcoava, Județul OLT” cod proiect SMIS 144374


 Oras Potcoava, Județul Olt a semnat în cursul lunii septembrie 2021 contractul de finanţare pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Oras Potcoava, Județul OLT”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, axa prioritară 2: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3: îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – secţiunea e-educaţie, număr contract 424/233t/24.09.2021.

Obiectivul general al proiectului: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:


R1: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe:

– Laptop – 59 bucati;

– Tabla Interactiva – 23 Bucati;

– Sistem All-in-one: 31 bucati

R2: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar:

-Tablete scolare abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 730 bucati;

– Camera web videoconferinta- 31 bucati;

– Router wireless- 31 bucati

R3: Asigurarea pentru cele 31 săli de clasă pentru instalare, configurare, punere în funcţiune, crearea unei rețele LAN pentru a facilita desfăsurarea orelor de clasă online.

R4: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală.

R5: Asigurarea întocmirii și depunerii cererii de finanțare în vederea încarcării în Mysmis.

R6: Asigurarea auditului financiar la finalizarea activitatilor proiectului

 

Valoare proiect: 1,525,374.70 lei

Finanţare nerambursabilă: 1,482,470.36 lei

Data începerii proiectului: 24.09.2021

Data finalizării proiectului: 23.09.2022

Numărul contractului de finanţare: 424/233t/24.09.2021

Cod SMIS: 144374

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

„COMPETITIVI IMPREUNA”

Date de contact:

Adresa: Str. Principala, nr. 86, Localitatea Potcoava, Oras Potcoava, Judeţul Olt

Telefon: +40 249.462.038

Fax: +40 249.462.038

E-mail: primariapotcoava@yahoo.com

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

A N U N Ţ

Publicat

în

Se revine în parte la anunţurile nr. 6571 din 24.09.2021, nr. 6572 din 24.09.2021 respectiv nr. 6573 din 24.09.2021, cu modificările ulterioare, referitoare la concursurile organizate de Centrul de Formare şi Perfecţionarea Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina pentru ocuparea, prin modalitatea încadrării directe, din sursa externă, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru postul de:

muncitor calificat IV-I, cu atribuţii de electrician, prevăzut la compartimentul Administrativ, după cum urmează:


a)  Înscrierea candidaţilor se va face personal, la sediul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina, situat în municipiul Slatina, str. Cazărmii, nr. 40 la Compartimentul Management Resurse Umane, până la data de 10.2021, inclusiv, în intervalul orar 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

b) De asemenea, se modifică anexa nr. 2. pct. 2 privind calendarul desfăşurării concursului, astfel:

Nr. crt. Data şi ora Activitatea desfăşurată Observaţii
2 24.09.2021-18.10.2021 Înscrierea candidaţilor şi depunerea de către candidaţi a dosarului de concurs  

muncitor calificat IV-I, cu atribuţii de ospătar, prevăzut la compartimentul Administrativ, după cum urmează:


a)  Înscrierea candidaţilor se va face personal, la sediul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina, situat în municipiul Slatina, str. Cazărmii, nr. 40 la Compartimentul Management Resurse Umane, până la data de 10.2021, inclusiv, în intervalul orar 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

b) De asemenea, se modifică anexa nr. 2. pct. 2 privind calendarul desfăşurării concursului, astfel:

Nr. crt. Data şi ora Activitatea desfăşurată Observaţii
2 24.09.2021-18.10.2021 Înscrierea candidaţilor şi depunerea de către candidaţi a dosarului de concurs  

Celelalte prevederi ale anunţului menţionat mai sus rămân valabile.

muncitor necalificat, cu atribuţii de îngrijitor, prevăzut la compartimentul Administrativ, după cum urmează:

a)  Înscrierea candidaţilor se va face personal, la sediul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina, situat în municipiul Slatina, str. Cazărmii, nr. 40 la Compartimentul Management Resurse Umane, până la data de 10.2021, inclusiv, în intervalul orar 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

b) De asemenea, se modifică anexa nr. 2. pct. 2 privind calendarul desfăşurării concursului, astfel:

Nr. crt. Data şi ora Activitatea desfăşurată Observaţii
2 24.09.2021-18.10.2021 Înscrierea candidaţilor şi depunerea de către candidaţi a dosarului de concurs  

 

Întocmit

 SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2021

Publicat

în

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri
Advertisement

Toate ştirile pe Facebook

Arhiva articole

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2021 JFK Media&More.