Connect with us

ANUNȚURI

ANUNT LICITATIE  

Publicat

în

Primaria orasului Potcoava, cu sediul in orasul Potcoava, strada Principala, nr. 86, judetul Olt,  organizeaza licitatie publica in data de 22.09.2021, orele 1000, privind vanzarea unui imobil aflat in domeniul privat al orasului Potcoava.

Conditii de participare:


 • Dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie în sumă de 150 lei, dovada achitării taxei de participare la licitaţie în sumă de 150 lei, sume ce se pot vira in contul RO70TREZ50621360250XXXXX;
 • Documentatia poate fi procurata de la sediul Primariei orasului Potcoava, pana la data limita pentru solicitarea clarificarilor din data de 15.09.2021, ora 16 :30.
 • Depunerea documentaţiei se va face pana la data de 21.09.2021, orele 1600, la Registratura Primăriei orasului Potcoava.
 • Fiecare participant poate depune doar o singura oferta in plicuri inchise si sigilate unul interior (oferta financiara) si un plic exterior cu documentaţia ceruta prin caietul de sarcini, oferte ce vor fi inregistrate la Registratura Primariei ;
 • In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun minim 2 oferte valabile, licitatia se anuleaza urmand ca aceasta sa se reia la o data ulterioara.

Imobilul ce face obiectul vanzarii prin Iicitatie publica se identifica astfel:

 imobilului de tip cabina poarta, situat in Orasul Potcoava, str. Principala, nr. 81, jud. Olt, inscris in CF 52149, nr. cadastral 52149-C1, din inventarul domeniului privat al orasului Potcoava regasit la poz. 302. valoarea de pornire a licitatiei este de 7927 lei, iar garantia de participare este de 397 lei.

Garantia de participare este de 5 % din pretul de pornire la licitatie si se vireaza in contul ROTREZ50650006XXX000255 de la Trezoreria Slatina. Sumele se pot achita si la casieria Primariei Potcoava.


                  Primar,                                                                                   Administrator Public,

Nicusor Manuel Enachioaia                                                            Ovidiu Veselu

Print Friendly, PDF & Email

ANUNȚURI

ANUNT LICITAŢIE

Publicat

în

Primaria orasului Potcoava, cu sediul in orasul Potcoava, strada Principala, nr. 86, judetul Olt,  organizeaza licitatie publica in data de 20.10.2021, orele 1000, privind vanzarea unor terenuri aflate in domeniul privat al orasului Potcoava.

Conditii de participare:


 • Dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie în sumă de 150 lei, dovada achitării taxei de participare la licitaţie în sumă de 150 lei, sume ce se pot vira in contul RO70TREZ50621360250XXXXX;
 • Documentatia poate fi procurata de la sediul Primariei orasului Potcoava, pana la data limita pentru solicitarea clarificarilor din data de 08.06.2021;
 • Depunerea documentaţiei se va face pana la data de 14.06.2021, orele 1600, la Registratura Primăriei orasului Potcoava.
 • Fiecare participant poate depune doar o singura oferta in plicuri inchise si sigilate unul interior (oferta financiara) si un plic exterior cu documentaţia ceruta prin caietul de sarcini, oferte ce vor fi inregistrate la Registratura Primariei ;
 • In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun minim 2 oferte valabile, licitatia se anuleaza urmand ca aceasta sa se reia la o data ulterioara.

Terenurile ce fac obiectul vanzarii prin Iicitatie publica se identifica astfel:

 1.  Teren intravilan cu suprafata de 884 mp, situat in orasul Potcoava, jud Olt, T24, P66/1, inscris in cartea funciara nr.54295 cu suprafata totala masurata a imobilului de 884 mp, valoarea de pornire a licitatiei este de 5022 lei, iar garantia de participare este de 251,1 lei.
 2. teren intravilan cu suprafata de 1503 mp, situat in orasul Potcoava, jud Olt, T40, P617/1, inscris in cartea funciara nr. 54553 cu suprafata totala masurata a imobilului de 1501 mp, valoarea de pornire a licitatiei este de 9606 lei,  iar garantia de participare este de 480,3 lei.
 3. teren intravilan cu suprafata de 4954 mp , situat in intravilanul orasului Potcoava, jud Olt, str. Lunca Plapcei, nr.35, inscris in cartea funciara nr. 54545, valoarea de pornire a licitatiei este 31706 lei , iar garantia de participare este de 1585,3 lei.
 4. Orasul Potcoava detine in proprietate terenul intravilan cu suprafata de 102 mp, situat in intravilanul orasului Potcoava , jud. Olt , strada Principala nr. 143 , inscris in cartea funciara nr. 54394, teren aflat in inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al orasului Potcoava la pozitia 306 , valoarea de pornire a licitatiei este de 2748 lei, iar garantia de participare este de 137,4 lei.
 5. terenul intravilan cu suprafata de 413 mp, situat in intravilanul orasului Potcoava , jud. Olt , strada Principala nr. 143 , inscris in cartea funciara nr. 54395, teren aflat in inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al orasului Potcoava la pozitia 307 , valoarea de pornire a licitatiei este de 10618 lei, iar garantia de participare este de 530,9 lei.

Garantia de participare este de 5 % din pretul de pornire la licitatie si se vireaza in contul ROTREZ50650006XXX000255 de la Trezoreria Slatina. Sumele se pot achita si la casieria Primariei Potcoava.

Primar,                                                                                   Administrator Public,


Nicusor Manuel Enachioaia                                                            Ovidiu Veselu

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

Utilaje de închiriere: macara TEREX şi macara Grove 35t

Publicat

în

SC ofera spre inchiriere macara TEREX cu brat telescopic folosit in domeniul constructiilor – lucrari manipulare pe santier – lucrari de ridicare/coborare – lucrari de mutare si transportare materiale. Capacitate de incarcare 30 t, înaltimi de lucru, pana la 24 m.

Pretul se calculeaza in functie de durata lucrarii.Ofer spre inchiriere macara Grove 35t,lungime brat 29m ,potrivita pt orice tip de santier.

Personal calificat si autorizat Iscir.

Pretul este negociabil in functie de perioada de inchiriere.


Pt orice informatie nu ezitati sa ne contactati la telefon 0761595258

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

Anunţ public privind decizia etapei de încadare

Publicat

în

TITI RĂDUCU, titular al proiectului “Construire spălătorie auto P.”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire spălătorie auto P.” propus a fi amplasat în comuna Rotunda, sat Rotunda, strada Doctor Turbatu, nr. 23, jud. Olt.

Proiectul deciziei dde încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http//: apmot. anpm.ro.


Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri
Advertisement
Advertisement

Toate ştirile pe Facebook

Arhiva articole

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2021 JFK Media&More.