Connect with us

ANUNȚURI

ANUNŢ

Publicat

în

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Slatina organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată  a funcției contractuale de îngrijitoare grupă copii 0,5 post, în conformitate cu  H.G. nr. 286/ 23.03. 2011,modificată și completată de H.G.1027/2014.

Denumirea postului:


  • 0,5 post temporar / ½ normă/ 4 ore, îngrijitoare grupă copii

Condiții de participare la concurs:

  • studii medii/ profesionale, absolvite cu diplomă de BAC/de școală profesională,cursuri de igienă la angajare,disponibilitate acțiune educativă în raporturile cu preșcolarii,aviz psihologic

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:


Condițiile specifice de participare la concurs pentru îngrijitor:

 • studii gimnaziale/medii/profesionale, absolvite cu certificat/diplomă de bacalaureat/de școală profesională;
 • cursuri de specialitate (igienă)
 • disponibilitate la program de lucru prelungit și acțiune educativă în raporturile cu preșcolarii;

Data,ora,locul desfășurării concursului:

-25.09.2020, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

-29.09.2020, ora 10.00: Proba scrisă;

-01.10.2020, ora 10.30: Proba Interviu- evaluarea CV-ului;

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul instituției  de învățământ în perioada 14.0.-25.09.2020 orele 8.00-16.00.

Date de contact: Dicu Mihaela, telefon/fax  0249433570

 

Director,

DICU MIHAELA

Print Friendly, PDF & Email

ANUNȚURI

ANUNT LICITAŢIE

Publicat

în

Primaria orasului Potcoava, cu sediul in orasul Potcoava, strada Principala, nr. 86, judetul Olt,  organizeaza licitatie publica in data de 20.10.2021, orele 1000, privind vanzarea unor terenuri aflate in domeniul privat al orasului Potcoava.

Conditii de participare:


 • Dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie în sumă de 150 lei, dovada achitării taxei de participare la licitaţie în sumă de 150 lei, sume ce se pot vira in contul RO70TREZ50621360250XXXXX;
 • Documentatia poate fi procurata de la sediul Primariei orasului Potcoava, pana la data limita pentru solicitarea clarificarilor din data de 08.06.2021;
 • Depunerea documentaţiei se va face pana la data de 14.06.2021, orele 1600, la Registratura Primăriei orasului Potcoava.
 • Fiecare participant poate depune doar o singura oferta in plicuri inchise si sigilate unul interior (oferta financiara) si un plic exterior cu documentaţia ceruta prin caietul de sarcini, oferte ce vor fi inregistrate la Registratura Primariei ;
 • In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun minim 2 oferte valabile, licitatia se anuleaza urmand ca aceasta sa se reia la o data ulterioara.

Terenurile ce fac obiectul vanzarii prin Iicitatie publica se identifica astfel:

 1.  Teren intravilan cu suprafata de 884 mp, situat in orasul Potcoava, jud Olt, T24, P66/1, inscris in cartea funciara nr.54295 cu suprafata totala masurata a imobilului de 884 mp, valoarea de pornire a licitatiei este de 5022 lei, iar garantia de participare este de 251,1 lei.
 2. teren intravilan cu suprafata de 1503 mp, situat in orasul Potcoava, jud Olt, T40, P617/1, inscris in cartea funciara nr. 54553 cu suprafata totala masurata a imobilului de 1501 mp, valoarea de pornire a licitatiei este de 9606 lei,  iar garantia de participare este de 480,3 lei.
 3. teren intravilan cu suprafata de 4954 mp , situat in intravilanul orasului Potcoava, jud Olt, str. Lunca Plapcei, nr.35, inscris in cartea funciara nr. 54545, valoarea de pornire a licitatiei este 31706 lei , iar garantia de participare este de 1585,3 lei.
 4. Orasul Potcoava detine in proprietate terenul intravilan cu suprafata de 102 mp, situat in intravilanul orasului Potcoava , jud. Olt , strada Principala nr. 143 , inscris in cartea funciara nr. 54394, teren aflat in inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al orasului Potcoava la pozitia 306 , valoarea de pornire a licitatiei este de 2748 lei, iar garantia de participare este de 137,4 lei.
 5. terenul intravilan cu suprafata de 413 mp, situat in intravilanul orasului Potcoava , jud. Olt , strada Principala nr. 143 , inscris in cartea funciara nr. 54395, teren aflat in inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al orasului Potcoava la pozitia 307 , valoarea de pornire a licitatiei este de 10618 lei, iar garantia de participare este de 530,9 lei.

Garantia de participare este de 5 % din pretul de pornire la licitatie si se vireaza in contul ROTREZ50650006XXX000255 de la Trezoreria Slatina. Sumele se pot achita si la casieria Primariei Potcoava.

Primar,                                                                                   Administrator Public,


Nicusor Manuel Enachioaia                                                            Ovidiu Veselu

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

ANUNT LICITATIE  

Publicat

în

Primaria orasului Potcoava, cu sediul in orasul Potcoava, strada Principala, nr. 86, judetul Olt,  organizeaza licitatie publica in data de 22.09.2021, orele 1000, privind vanzarea unui imobil aflat in domeniul privat al orasului Potcoava.

Conditii de participare:


 • Dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie în sumă de 150 lei, dovada achitării taxei de participare la licitaţie în sumă de 150 lei, sume ce se pot vira in contul RO70TREZ50621360250XXXXX;
 • Documentatia poate fi procurata de la sediul Primariei orasului Potcoava, pana la data limita pentru solicitarea clarificarilor din data de 15.09.2021, ora 16 :30.
 • Depunerea documentaţiei se va face pana la data de 21.09.2021, orele 1600, la Registratura Primăriei orasului Potcoava.
 • Fiecare participant poate depune doar o singura oferta in plicuri inchise si sigilate unul interior (oferta financiara) si un plic exterior cu documentaţia ceruta prin caietul de sarcini, oferte ce vor fi inregistrate la Registratura Primariei ;
 • In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun minim 2 oferte valabile, licitatia se anuleaza urmand ca aceasta sa se reia la o data ulterioara.

Imobilul ce face obiectul vanzarii prin Iicitatie publica se identifica astfel:

 imobilului de tip cabina poarta, situat in Orasul Potcoava, str. Principala, nr. 81, jud. Olt, inscris in CF 52149, nr. cadastral 52149-C1, din inventarul domeniului privat al orasului Potcoava regasit la poz. 302. valoarea de pornire a licitatiei este de 7927 lei, iar garantia de participare este de 397 lei.

Garantia de participare este de 5 % din pretul de pornire la licitatie si se vireaza in contul ROTREZ50650006XXX000255 de la Trezoreria Slatina. Sumele se pot achita si la casieria Primariei Potcoava.


                  Primar,                                                                                   Administrator Public,

Nicusor Manuel Enachioaia                                                            Ovidiu Veselu

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

Utilaje de închiriere: macara TEREX şi macara Grove 35t

Publicat

în

SC ofera spre inchiriere macara TEREX cu brat telescopic folosit in domeniul constructiilor – lucrari manipulare pe santier – lucrari de ridicare/coborare – lucrari de mutare si transportare materiale. Capacitate de incarcare 30 t, înaltimi de lucru, pana la 24 m.

Pretul se calculeaza in functie de durata lucrarii.Ofer spre inchiriere macara Grove 35t,lungime brat 29m ,potrivita pt orice tip de santier.

Personal calificat si autorizat Iscir.

Pretul este negociabil in functie de perioada de inchiriere.


Pt orice informatie nu ezitati sa ne contactati la telefon 0761595258

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri
Advertisement
Advertisement

Toate ştirile pe Facebook

Arhiva articole

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2021 JFK Media&More.