Connect with us

ANUNȚURI

A N U N Ţ

Publicat

în

Se revine în parte la anunţurile nr. 6571 din 24.09.2021, nr. 6572 din 24.09.2021 respectiv nr. 6573 din 24.09.2021, cu modificările ulterioare, referitoare la concursurile organizate de Centrul de Formare şi Perfecţionarea Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina pentru ocuparea, prin modalitatea încadrării directe, din sursa externă, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru postul de:

muncitor calificat IV-I, cu atribuţii de electrician, prevăzut la compartimentul Administrativ, după cum urmează:


a)  Înscrierea candidaţilor se va face personal, la sediul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina, situat în municipiul Slatina, str. Cazărmii, nr. 40 la Compartimentul Management Resurse Umane, până la data de 10.2021, inclusiv, în intervalul orar 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

b) De asemenea, se modifică anexa nr. 2. pct. 2 privind calendarul desfăşurării concursului, astfel:

Nr. crt. Data şi ora Activitatea desfăşurată Observaţii
2 24.09.2021-18.10.2021 Înscrierea candidaţilor şi depunerea de către candidaţi a dosarului de concurs  

muncitor calificat IV-I, cu atribuţii de ospătar, prevăzut la compartimentul Administrativ, după cum urmează:


a)  Înscrierea candidaţilor se va face personal, la sediul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina, situat în municipiul Slatina, str. Cazărmii, nr. 40 la Compartimentul Management Resurse Umane, până la data de 10.2021, inclusiv, în intervalul orar 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

b) De asemenea, se modifică anexa nr. 2. pct. 2 privind calendarul desfăşurării concursului, astfel:

Nr. crt. Data şi ora Activitatea desfăşurată Observaţii
2 24.09.2021-18.10.2021 Înscrierea candidaţilor şi depunerea de către candidaţi a dosarului de concurs  

Celelalte prevederi ale anunţului menţionat mai sus rămân valabile.

muncitor necalificat, cu atribuţii de îngrijitor, prevăzut la compartimentul Administrativ, după cum urmează:

a)  Înscrierea candidaţilor se va face personal, la sediul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina, situat în municipiul Slatina, str. Cazărmii, nr. 40 la Compartimentul Management Resurse Umane, până la data de 10.2021, inclusiv, în intervalul orar 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

b) De asemenea, se modifică anexa nr. 2. pct. 2 privind calendarul desfăşurării concursului, astfel:

Nr. crt. Data şi ora Activitatea desfăşurată Observaţii
2 24.09.2021-18.10.2021 Înscrierea candidaţilor şi depunerea de către candidaţi a dosarului de concurs  

 

Întocmit

 SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

Print Friendly, PDF & Email

ANUNȚURI

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT – „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Oras Potcoava, Județul OLT” cod proiect SMIS 144374

Publicat

în

– ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT –

„Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Oras Potcoava, Județul OLT” cod proiect SMIS 144374


 Oras Potcoava, Județul Olt a semnat în cursul lunii septembrie 2021 contractul de finanţare pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Oras Potcoava, Județul OLT”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, axa prioritară 2: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3: îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – secţiunea e-educaţie, număr contract 424/233t/24.09.2021.

Obiectivul general al proiectului: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:


R1: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe:

– Laptop – 59 bucati;

– Tabla Interactiva – 23 Bucati;

– Sistem All-in-one: 31 bucati

R2: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar:

-Tablete scolare abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 730 bucati;

– Camera web videoconferinta- 31 bucati;

– Router wireless- 31 bucati

R3: Asigurarea pentru cele 31 săli de clasă pentru instalare, configurare, punere în funcţiune, crearea unei rețele LAN pentru a facilita desfăsurarea orelor de clasă online.

R4: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală.

R5: Asigurarea întocmirii și depunerii cererii de finanțare în vederea încarcării în Mysmis.

R6: Asigurarea auditului financiar la finalizarea activitatilor proiectului

 

Valoare proiect: 1,525,374.70 lei

Finanţare nerambursabilă: 1,482,470.36 lei

Data începerii proiectului: 24.09.2021

Data finalizării proiectului: 23.09.2022

Numărul contractului de finanţare: 424/233t/24.09.2021

Cod SMIS: 144374

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

„COMPETITIVI IMPREUNA”

Date de contact:

Adresa: Str. Principala, nr. 86, Localitatea Potcoava, Oras Potcoava, Judeţul Olt

Telefon: +40 249.462.038

Fax: +40 249.462.038

E-mail: primariapotcoava@yahoo.com

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2021

Publicat

în

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri

ANUNȚURI

Anunţ angajare

Publicat

în

Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina, cu sediul în municipiul Slatina, str. Cazărmii, nr.40, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante de execuţie:

 • Muncitor calificat IV-I, specializarea electrician –  1 post

Condiţii specifice:


să fie absolvenţi de studii generale/medii;

să fie absolvenți de cursuri/programe de calificare/perfecţionare/specializare: electrician, specializare certificată prin diploma/atestat/certificat absolvire sau alt document emis de o instituție acreditată;

să deţină autorizaţie de electrician, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;


vechime în muncă: -1 an;

vechime în specialitate: – 1 an.

 • Muncitor calificat IV-I, specializarea ospătar –  1 post

să fie absolvenţi de studii generale/medii;

să fie absolvenți de cursuri/programe de calificare/perfecţionare/specializare: ospătar, specializare certificată prin diploma/atestat/certificat absolvire sau alt document emis de o instituție acreditată;

Alte cunoştinţe şi abilităţi: producţie şi procesare, producţie de alimente, servicii clienţi şi personal, deprinderi tehnice, deprinderi de gestionarea resurselor;

vechime în muncă: -1 an;

vechime în specialitate: – 1 an.

sa obţină autorizaţie de lucru pentru documente clasificate conform cerinţelor postului,, secret de serviciu”.

 • Îngrijitor – muncitor necalificat – 1 post

Condiţii specifice:

– să fie absolvenţi de studii generale/medii;

– alte cunoştinţe şi abilităţi: – de utilizare a materialelor şi echipamentelor de curăţenie, de folosire a soluţiilor dezinfectante

– vechime în muncă: -1 an;

– vechime în specialitate: -1 an;

– să obţină autorizaţie de lucru pentru documente clasificate conform cerinţelor postului,, secret de serviciu”.

Concursurile vor avea loc la sediul unităţii organizatoare şi se va desfăşura în 2 etape succesive, desfăşurate în ordinea menţionată mai jos, astfel:

 • postul de muncitor calificat IV-I, specializarea ospătar
  • Probă practică – 11.2021, ora 10.00;
  • Interviu – 11.2021, ora 10.00.
 • postul de muncitor calificat IV-I, specializarea electrician
  1. Probă practică – 11.2021, ora 10.00;
  2. Interviu – 11.2021, ora 10.00.
 • postul de îngrijitor  
 1. Probă practică – 11.2021, ora 10.00;
 2. Interviu -26.11.2021, ora 10.00.

Dosarele de înscriere se depun pană la data de 08.10.2021 ( ora 15,00) la sediul unităţii organizatoare.

Documentele aferente concursului, respectiv condiţiile generale, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica se afişează la sediul si pe Site-ul C.F.P.P,, Nicolae Golescu” Slatina si  pe portalul posturi.gov.ro.

Relaţii suplimentare: IONIŢĂ BOGDAN, telefon 0249/421793, int. 28011/28101, în zilele lucrătoare, între orele 09,00-15,00.

 

Print Friendly, PDF & Email
Mai multe știri
Advertisement

Toate ştirile pe Facebook

Arhiva articole

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2021 JFK Media&More.