Connect with us

ANUNȚURI

COMUNICAT DE PRESĂ

Publicat

în

S.C. CORALEX S.R.L., în parteneriat cu ASOCIAȚIA DOMINOU, a organizat în cadrul proiectului  „M.O.R.E. JOBS – M(ăsuri) de O(rientare), R(e/calificare) și E(valuare) competențe pentru noi locuri de muncă în SV Oltenia”, cod SMIS 121688, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, evenimentul ”BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ”.

Acest eveniment a fost desfășurat în perioada 20-22 Februarie 2020 în Județul Mehedinti, Municiupiul Drobeta Turnu Severin și a avut ca participanți un număr semnificativ de agenți economici care și-au prezentat direct posturile disponibile din cadrul societății pe care o reprezintă.

Bursa locurilor de muncă face parte dintr-un pachet de servicii complete menite să îmbunătățească șansele de integrare pe piața muncii a beneficiarilor proiectului: consiliere profesională, cursuri de formare profesională, dezvoltare personală, precum și consultanță și orientare pentru acces pe piața muncii.

Evenimentul a avut ca scop îmbunătățirea accesului pe piața muncii prin facilitarea unui contact direct între potențiali angajatori și persoanele din categoriile cu vulnerabilitate sporită cărora ne adresăm și se aliniază obiectivului general al proiectului

Prin intermediul acestui eveniment ne-am propus crearea unrei legături concrete, rapide și eficace între eventuaii angajați și potențialii angajatori, punera în legătură a cererii cu oferta de pe piața muncii.

Totodată acest eveniment vizează în mod direct persoanele ce au finalizat programele de formare profesională în cadrul proiectului, respectiv cursurile: sudor, electrician în instalații energetice, ospătar (chelner) vanzător în unități de alimentație, cameristă hotel.

S.C. CORALEX S.R.L., Str. Bld. Nicolae Titulescu, nr. 66A

Persoană de contact: Manager proiect- Ștefănescu Dragotă Corina Liliana

E-mail: project@coralexcraiova.ro, telefon: 0799.541.826

Continuă să citești
Publicitate
Click pentru a lăsa un comentariu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ANUNȚURI

Comunicat de presă

Publicat

în

Oraș Potcoava, Martie 2020

 

Finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectului

 “Reabilitare termică – Creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Sediu poliție, orașul Potcoava, județul Olt”

 

 

UAT ORAȘ POTCOAVA, în calitate de Beneficiar, anunța începerea activităților proiectului Reabilitare termică – Creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Sediu poliție, orașul Potcoava, județul Olt”, COD SMIS 125955.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea B ,, Clădiri publice’’.

 

Obiectivul general al investiției propuse:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea costurilor aferente întreținerii clădirii sediu poliție din orașul Potcoava din punct de vedere al eficienței energetice precum și oferirea unui confort hidrotermic optim desfășurării activității aferente destinației clădirii.

Obiectivele urmărite prin realizarea proiectului sunt:

 1. Scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) cu 81,47%;
 2. Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) cu 80,77%;
 3. Scăderea consumului anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep) cu 81,55%;
 4. Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: 80.77%, din care pentru încălzire cu 88,66%, iar pentru răcire cu 90,00%.

 

UAT ORAȘ POTCOAVA a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.

Proiectul va fi derulat în Orașul Potcoava, în perioada 20.04.2018 – 31.08.2020 şi are o valoare totală de 912.722,91 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 526.129,72 lei din FEDR si 80.466,88 lei din Bugetul Naţional.

UAT ORAȘ POTCOAVA

Tel: 0249.462.038, Fax: 0249.462.355,

E-mail: primariapotcoava@yahoo.com

 

 

Continuă să citești

ANUNȚURI

Comunicat de presă

Publicat

în

S.C. CORALEX S.R.L., în parteneriat cu ASOCIAȚIA DOMINOU, organizează în data de 09 Martie 2020 conferința de închidere a proiectului „M.O.R.E. JOBS – M(ăsuri) de O(rientare), R(e/calificare) și E(valuare) competențe pentru noi locuri de muncă în SV Oltenia”

ID proiect: POCU/298/3/14/121688

S.C. CORALEX S.R.L., în parteneriat cu ASOCIAȚIA DOMINOU, finalizează implementarea proiectuluiM.O.R.E. JOBS – M(ăsuri) de O(rientare), R(e/calificare) și E(valuare) competențe pentru noi locuri de muncă în SV Oltenia”, cod SMIS 121688, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Activitățile proiectului s-au derulat timp de 18 luni, între 10 septembrie 2018 și 09 martie 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 4.861.338,30 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în promovarea ocupării sustenabile și de calitate, îmbunătățirea nivelului de competențe și sprijinirea mobilității a minimum 380 de persoane din grupul țintă cu domiciliul în SV Oltenia, prin dezvoltarea și implementarea unui pachet integrat de măsuri de ocupare care a cuprins informare, consiliere, mediere și formare/certificare profesională în domenii ocupaționale solicitate pe piața muncii regionale din SV Oltenia.

Obiectivele specifice ale proiectului se refera la:

 1. Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru șomeri și persoane inactive din SV Oltenia, cu accent pe șomerii de lungă durată și persoanele vârstnice (55-64 ani), persoanele cu dizabilități și persoanele cu nivel redus de educație, prin obținerea unei calificări;
 2. Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru cetățeni români aparținând minorității rrome cu domiciliul în SV Oltenia, prin obținerea unei calificări și dobândirea de competențe informatice;
 3. Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru persoane din mediul rural al regiunii SV Oltenia, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență, prin obținerea unei calificări și dobândirea de competențe informatice;
 4. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, persoanele cu dizabilități, persoanele cu studii liceale și lucrătorii vârstnici (55-64 ani), prin informare, orientare și consiliere personalizată pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, mediere individualizată oferită pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, organizarea a trei Burse de Locuri de muncă, dezvoltarea unei rețele regionale de angajatori potențiali, dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare care să sprijine activitățile de informare, consiliere și mediere;
 5. Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorității rrome, prin informare, orientare și consiliere personalizată pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, mediere individualizată oferită pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, organizarea a trei Burse de Locuri de muncă, dezvoltarea unei rețele regionale de angajatori potențiali, dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare care să sprijine activitățile de informare, consiliere și mediere;
 6. Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență, prin informare, orientare și consiliere personalizată pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, prin mediere individualizată oferită pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, organizarea a trei Burse de Locuri de muncă, dezvoltarea unei rețele regionale de angajatori potențiali,dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare care să sprijine activitățile de informare, consiliere și mediere.

Grupul țintă căruia i s-a adresat proiectul, format din peste 380 persoane cu domiciliul/reședința în regiunea SV Oltenia, persoane care se încadrează în mai multe categorii, după cum urmează:

 • 190 persoane șomere și persoane inactive (dintre care 40 persoane șomeri pe termen lung, 7 persoane cu dizabilități, 10 persoane cu studii postliceale și 38 persoane șomeri cu vârsta peste 54 ani);
 • 114 persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă;
 • 76 persoane de etnie rromă.

Conferința de presă pentru închiderea proiectului M.O.R.E. JOBS – M(ăsuri) de O(rientare), R(e/calificare) și E(valuare) competențe pentru noi locuri de muncă în SV Oltenia” va avea loc în data de 09.03.2020, începând cu orele 12:00, la sala nr. 201 din incinta  Centrului Multifunctional Craiova, str.Targului, nr.26.

Informații suplimentare se pot obține la 0799 541 826, email: project@coralexcraiova.ro, Ștefănescu-Dragotă Corina Liliana – manager proiect.

 

Continuă să citești

ANUNȚURI

COMUNICAT DE PRESĂ

Publicat

în

S.C. CORALEX S.R.L., în parteneriat cu ASOCIAȚIA DOMINOU, a organizat în cadrul proiectului  „M.O.R.E. JOBS – M(ăsuri) de O(rientare), R(e/calificare) și E(valuare) competențe pentru noi locuri de muncă în SV Oltenia”, cod SMIS 121688, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, evenimentul ”BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ”.

Acest eveniment a fost desfășurat în perioada 02-04  Martie 2020 în Județul Gorj, Oras Targu-Jiu, Hotel Rais, str.nr.14 Octombrie și a avut ca participanți un număr semnificativ de agenți economici care și-au prezentat direct posturile disponibile din cadrul societății pe care o reprezintă.

Bursa locurilor de muncă face parte dintr-un pachet de servicii complete menite să îmbunătățească șansele de integrare pe piața muncii a beneficiarilor proiectului: consiliere profesională, cursuri de formare profesională, dezvoltare personală, precum și consultanță și orientare pentru acces pe piața muncii.

Evenimentul a avut ca scop îmbunătățirea accesului pe piața muncii prin facilitarea unui contact direct între potențiali angajatori și persoanele din categoriile cu vulnerabilitate sporită cărora ne adresăm și se aliniază obiectivului general al proiectului

Prin intermediul acestui eveniment ne-am propus crearea unrei legături concrete, rapide și eficace între eventuaii angajați și potențialii angajatori, punera în legătură a cererii cu oferta de pe piața muncii.

Totodată acest eveniment vizează în mod direct persoanele ce au finalizat programele de formare profesională în cadrul proiectului, respectiv cursurile: sudor, electrician în instalații energetice, ospătar (chelner) vanzător în unități de alimentație, cameristă hotel.

S.C. CORALEX S.R.L., Str. Bld. Nicolae Titulescu, nr. 66A

Persoană de contact: Manager proiect- Ștefănescu Dragotă Corina Liliana

E-mail: project@coralexcraiova.ro, telefon: 0799.541.826

Continuă să citești
Publicitate
ACTUALacum 14 minute

A fost deschis dosar penal în cazul biocidului folosit la dezinfecția a peste 500 de scări din Craiova. Funcționari din cadrul DSP Dolj acuzați de abuz în serviciu

ACTUALacum 26 de minute

Rezultat negativ la cinci dintre cei 10 bebeluşi depistați cu noul virus

ACTUALacum 38 de minute

Bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a trecut de 200 de cazuri

ACTUALacum 12 ore

Copil de doi ani, căzut de la etajul şapte al unui bloc. Micuţul a murit la impactul cu solul

ACTUALacum 12 ore

Un angajat al Ambulanţei, mort din cauza COVID-19

ADMINISTRAŢIEacum 14 ore

Slatina: Tichete sociale pentru persoanele aflate în dificultate financiară, acordate pe toată perioada Stării de Urgenţă

ACTUALacum 14 ore

Mascaţii şi poliţiştii din Olt, intervenţie la o înmormântare la care participau zeci de persoane

ADMINISTRAŢIEacum 15 ore

Slătinenii vor primi săptămânal mănuşi şi măşti de protecţie de la Primărie

ACTUALacum 15 ore

VIDEO | Razii în mai multe comune din județul Dolj. Au fost aplicate amenzi și au fost confiscate țigări de contrabandă

ACTUALacum 17 ore

Încă 13 decese din cauza coronavirusului. Bilanțul morților a ajuns la 197

ACTUALacum 18 ore

Ministerul Sănătății: Peste două milioane de măști FFP, viziere, mănuși și dezinfectați, aduse în țară în ultimele două zile

POLITICĂacum 18 ore

Senatorul Siminica Mirea, mesaj de Ziua Mondială a Sănătății

ACTUALacum 18 ore

A fost deschis dosar penal în cazul bebelușilor infectați cu noul coronavirus

ACTUALacum 18 ore

Au mințit în vamă că vin din Ungaria, dar de fapt veneau din Germania. Patru persoane sunt cercetate penal

ACTUALacum 18 ore

Bărbat din Scorniceşti, arestat preventiv după ce a tâlhărit un bătrân din Slatina

ACTUALacum 19 ore

Elevii unei şcoli din Olt au primit tablete interactive

EDUCAŢIEacum 19 ore

Examenele de sfârşit de an, în iulie. Anul şcolar nu se îngheaţă

ACTUALacum 20 de ore

Două noi decese din cauza coronavirusului. Bilanțul a ajuns la 184 de cazuri

ACTUALacum 20 de ore

Rata șomajului în hoteluri și restaurante a ajuns deja la 60%

EDUCAŢIEacum 20 de ore

Probleme de securitate semnalate la aplicaţia Zoom, folosită şi de elevii şi studenţii din România

ACTUALacum 20 de ore

Peste 240 de amenzi aplicate, în Dolj, pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordonanțe

ADMINISTRAŢIEacum 20 de ore

Într-un oraş din Olt, primăria distribuie localnicilor pubele pentru gunoiul menajer

ACTUALacum 20 de ore

Platformă on line, creată de Termo Craiova, pentru asociațiile de proprietari

ACTUALacum 21 de ore

Coronavirus UPDATE: 360 de cazuri noi, în ultimele 24 de ore

ACTUALacum 2 zile

Se recomandă purtarea măştii de protecţie în judeţul Olt

ACTUALacum 3 zile

Medic infectat cu noul virus, în stare critică la Terapie Intensivă

ACTUALacum 2 zile

Alți doi doljeni infectați cu noul coronavirus. Bilanțul a ajuns la 29 de cazuri

ACTUALacum 2 zile

Accident în Olt. A ajuns cu maşina într-un copac de pe marginea drumului

ACTUALacum 2 zile

Autoritățile din Dolj recomandă purtarea măștilor de protecție

ACTUALacum 12 ore

Copil de doi ani, căzut de la etajul şapte al unui bloc. Micuţul a murit la impactul cu solul

ACTUALacum 3 zile

Fiul şi-a găsit părinţii morţi în casă, într-o comună din Olt

ACTUALacum 3 zile

O altă angajată a unui spital a murit din cauza infecției cu noul virus

ACTUALacum 15 ore

VIDEO | Razii în mai multe comune din județul Dolj. Au fost aplicate amenzi și au fost confiscate țigări de contrabandă

ADMINISTRAŢIEacum 15 ore

Slătinenii vor primi săptămânal mănuşi şi măşti de protecţie de la Primărie

ACTUALacum 22 de ore

Trei sisteme Real Time PCR sunt funcționale, de astăzi, la SCJU Craiova. Se pot face între 150 și 200 de teste, pe zi

ACTUALacum o zi

Secție ORL închisă, după ce asistenta șefă a fost diagnosticată cu noul COVID-19

ACTUALacum 21 de ore

Un bărbat a anunţat la 112 că soţia sa a plecat din izolare. Femeia, găsită în maşină cu alţi doi bărbaţi

ADMINISTRAŢIEacum 20 de ore

Într-un oraş din Olt, primăria distribuie localnicilor pubele pentru gunoiul menajer

ACTUALacum 2 zile

FOTO. Accident pe o stradă din Slatina. Pieton lovit de maşină pe trecerea de pietoni

ACTUALacum 2 zile

Accident GROAZNIC, într-un fost CAP din Olt. Un bărbat în stare foarte gravă, după ce a fost prins sub un utilaj

ACTUALacum 2 zile

Dosar penal, pentru abuz în serviciu și zădărnicirea combaterii bolilor, la DSP Dolj

ACTUALacum 2 zile

Droguri ascunse în pâine, la un centru de carantină din Ilfov. „Pachetul”, depistat de jandarmi

ACTUALacum 23 de ore

Accident în lanț. Patru mașini avariate din cauza unei șoferițe care nu a respectat culoarea semaforului

ACTUALacum 2 zile

Medici din Gorj, sprijin pentru colegii din județul Dolj. Cadre medicale detașate

ADMINISTRAŢIEacum 14 ore

Slatina: Tichete sociale pentru persoanele aflate în dificultate financiară, acordate pe toată perioada Stării de Urgenţă

ACTUALacum 4 zile

Încă trei cazuri de COVID-19 în județul Olt. Bilanțul a ajuns, la nivel național, la 3.613 persoane infectate

ACTUALacum 14 ore

Mascaţii şi poliţiştii din Olt, intervenţie la o înmormântare la care participau zeci de persoane

ACTUALacum 3 zile

Un al doilea aparat pentru depistarea rapidă a coronavirusului la Spitalul „Victor Babeș” din Craiova

ACTUALacum 6 zile

VIDEO. Ce se întâmplă pe şantierul drumului Craiova-Piteşti. Imagini de ultimă oră

Reporter24 TVacum o săptămână

Emisiunea „Reporter 24” din 30 martie | Invitat – preşedintele Cartel Alfa Olt

ACTUALacum o săptămână

Primele IMAGINI VIDEO cu copilul din Slatina, confirmat cu coronavirus transferat la Bucureşti

ACTUALacum o săptămână

LIVE VIDEO. Stare de urgenţă. Noi măsuri anunţate de ministrul de Interne: Suceava şi opt comune limitrofe, închise

ACTUALacum o săptămână

VIDEO. Ministrul de Interne anunţă o nouă ordonanţă militară

ACTUALacum o săptămână

VIDEO. Noi amenzi date de poliţişti romilor de la Balş, care au ieşit pe stradă

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Romii din Balş au ieşit în număr mare pe străzi, deşi Ordonanţa militară interzice

ACTUALacum 2 săptămâni

EMOŢIONANT | Imnul naţional, difuzat la autospecialele de poliţie: „Totul va fi bine!”

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO LIVE. 45 de tone de echipament medical au ajuns acum pe aeroportul Otopeni de la Seul

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Slatina a intrat în carantină. Poliţiştii i-au verificat pe slătinenii ieşiţi din case

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Noile măsuri restrictive, anunţate de Vela, Despescu şi Arafat

Reporter24 TVacum 2 săptămâni

Emisiunea „Reporter 24” din 23 martie | Invitat, Laura Mira – jurnalist

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Iarnă de martie, în Olt. Autoturisme blocate şi tractate de utilajele de deszăpezire

ACTUALacum 2 săptămâni

Autobuz cu călători, blocat pe un drum înzăpezit din Olt

ACTUALacum 2 săptămâni

Primarul Slatinei, îndemn la responsabilitate: Haideţi să respectăm normele de igienă şi să evităm deplasările

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO | Noi măsuri anunțate de Ministerul de Interne pentru a limita răspândirea COVID-19. Declaraţii Vela, Arafat şi Despescu

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. O femeie din Slatina, găsită într-o peşteră din Vâlcea alături de copiii săi. Cu toţii erau daţi dispăruţi

POLITICĂacum 3 săptămâni

VIDEO. Stănescu îl critică pe Orban: „La câte ore au spus liberalii că au stat în şedinţă de guvern, cred că toată lumea se aştepta la altceva”

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. Iohannis le cere românilor din Diaspora să nu vină acasă de Paşte

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. Dezinfecţie la blocul gravidei din Slatina confirmate cu coronavirus

ACTUALacum 3 săptămâni

Statul va suporta șomajul tehnic pentru angajații din companiile care și-au încetat activitatea. Ce a declarat Ludovic Orban

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. Stare de URGENŢĂ: Restaurantele, barurile și cafenelele se închid/ Zborurile spre și dinspre Spania se suspendă

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. România, sub STARE de URGENŢĂ. Declaraţii făcute de Ministrul de Interne, Raed Arafat şi Bogdan Despescu

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. Bătrână din Olt, moartă în incendiul care i-a cuprins casa

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2019 JFK Media&More.